Pałac carski w dawnej ilustracji (Bialowieża)

Zdjęcie pochodzi z "Głosu Białowieży" 12/2008
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak