Nowe dla nauki gatunki fauny, flory i grzybów opisane na podstawie okazów znalezionych w Puszczy Białowieskiej(W wykazie podano kolejno: nazwę gatunku, rok opisania, jego autora (-ów) oraz informacje dodatkowe)

Ancyrophora balazyi. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Ancyrophora philonthi. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Aporpium macroporum. 2012. Otto Miettinen, Viacheslav Spirin, Tuomo Niemelä. Grzyb z rzędu Uszakowce (Auriculariales). Znaleziony w Białowieskim Parku Narodowym, na zwalonej osice, na płn. od Trybu Poprzecznego, pomiędzy Mogiłkami a Magierami. (Zob. „Annales Botanici Fennici”, No. 49, 2012).
Arcanobacterium bialowiezense. 2005. Alexandra Lehnen, Hans Jurgen Busse, Kai Frölich, Małgorzata Krasińska, Peter Kämpfer, Stephanie Speck. Bakteria znaleziona w napletku samców żubrów chorych na nekrotyczne zapalenie napletka (NZN).
Arcanobacterium bonasi. 2005. Alexandra Lehnen, Hans Jurgen Busse, Kai Frölich, Małgorzata Krasińska, Peter Kämpfer, Stephanie Speck. Bakteria znaleziona w napletku samców żubrów chorych na nekrotyczne zapalenie napletka (NZN).
Aurantiporus priscus. 2012. Tuomo Niemelä, Otto Miettinen, Olli Mauninen. Grzyb podstawkowy (Basidiomycota). Znaleziony w Białowieskim Parku Narodowym, na świerku, na Poprzecznym Trybie. (Zob. „Annales Botanici Fennici”, No. 49, 2012).
Blastocrithidia raabei. 1966. Jerzy J. Lipa. Wiciowiec. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. IV, Fasc. 3, 1966).
Cephalosporium suspensum. 1973. Stanisław Bałazy. Grzyb pasożytujący na larwach Crypturgus pusillus, znaleziony w BPN.
Chactonotus pawlowskii. 1984. Jacek Kisielewski. Brzuchorzęsek – okazy zebrane z olsu i moczarów w dolinie rzeki Narewki. (Zob. „Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences” Ser. sci. biol., cl. II, Vol. 32, Nr 7-8, 1984).
Chaetonotus oculifer. 1981. Jacek Kisielewski. Pierwotniak – zebrany z torfowiska w oddz. 344.
Cheiroseius kargi. 2002. Dariusz J. Gwiazdowicz. Roztocze. (Zob. „Abhandlung Berichte des Naturkunde Museum Gorlitz” R. LXXIV, Nr 2, 2002).
Corethromyces bialowiezensis. 1999. Tomasz Majewski. Grzyb z rzędu Laboubeniales. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 34, Nr 1, 1999; „Polish Botanical Studies” R. 1994, Nr 7).
Cryptandromyces bryaxidis. 1999. Tomasz Majewski. Grzyb z rzędu Laboubeniales. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 34, Nr 1, 1999; „Polish Botanical Studies” R. 1994, Nr 7).
Demodex bisonianus. 1996. Joanna Izdebska, Sławomir Kadulski. Pasożyt zewnętrzny żubra. (Zob. „Wiadomości Parazytologiczne” R. 1996, Nr 1).
Dendrolaelaps bialowiezae. 1982. Werner Hirschmann, Jerzy Wiśniewski. Roztocze. (Zob. „Acarologie” F. 29, 1982).
Dentipratulum bialoviesense (murawka białowieska). 1965. Stanisław Domański. Grzyb – jego okazy znaleziono w BPN w dn. 6 VIII 1962 r. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 1, 1965).
Euphoriomyces huggertii. 1986. Tomasz Majewski. Owadomórek – znaleziony w 1973 r. na rozkładającym się owocniku huby w oddz. 314 w łęgu na brzegach rzeczki Orłówki.
Euphoriomyces unilateralis. 1999. Tomasz Majewski. Grzyb z rzędu Laboubeniales. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 34, Nr 1, 1999; „Polish Botanical Studies” R. 1994, Nr 7).
Gregarina chrysomelae. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Gregarina cossinellae. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Heterolepidoderma tenuisquamatum. 1981. Jacek Kisielewski. Pierwotniak – zebrany z torfowiska wysokiego w oddz. 344 Puszczy Białowieskiej.
Hypoxylon macrocarpum. 1978. Zdenĕk Pouzar. Grzyb z rzędu workowców (Ascomycetes), rodziny próchnilcowatych (Xylariales). Stwierdzony w Puszczy Białowieskiej (oddz. 283, 314, 369 i 398) oraz w Czechosłowacji. (Zob. Česka Mykologie" Vol. 32, Nr 1, 1978).
Kainomyces rehmanii. 1990. Tomasz Majewski. Grzyb pasożytniczy.
Monoicomyces bolitocharae. 1999. Tomasz Majewski. Grzyb z rzędu Laboubeniales. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 34, Nr 1, 1999; „Polish Botanical Studies” R. 1994, Nr 7).
Myobia agraria. 1982. M. M. Gorissen, F. S. Lukoschus. Pajęczak – znaleziony na myszy polnej złowionej w rezerwacie ścisłym BPN. (Zob. „Annales Zoologici” R. 36, Nr 30, 1982).
Nenteria riedeli. 1990. Jerzy Wiśniewski, Werner Hirschmann. Roztocze – gatunek opisany na podstawie okazów zebranych w żerowisku kózkowatych pod korą lipy. (Zob. „Annales Zoologici” T. 43, Nr 23, 1990).
Nosema bialoviesienae. 1966. Jerzy J. Lipa. Pasożytniczy pierwotniak. (Zob. „Journal of Invertebrate Pathology” R. VIII, Nr 2, 1966).
Nosema coccinellae. 1968. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. „Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 16, 1968).
Nosema lepturae. 1968. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. „Acta Protozoologica”, Vol. V, Fasc. 23, 1968).
Nosema pyrrhocoridis. 1977. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak – zebrany w BPN. (Zob. „Acta Protozoologica" Vol. 16, Nr 2, 1977).
Phaulomyces ptilii. 1999. Tomasz Majewski. Grzyb z rzędu Laboubeniales. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. 34, Nr 1, 1999; „Polish Botanical Studies” R. 1994, Nr 7).
Plagiorchis (Multiglandularius) polonicus. 1957. Adam Sołtys. Robak pasożytniczy. Stwierdzony u polnika zwyczajnego i darniówki, zebranych na terenie BPN.
Platygerrhus millenius. 1961. Henryk Szczepański. Bleskotek pasożytujący na kornikach. (Zob. „Polskie Pismo Entomologiczne” T.XXXI, Nr 1, 1961).
Plistopora geotrupina. 1968. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. „Acta Protozoologica”, Vol. VI, Fasc. 29, 1968).
Polia adamczewskii (Piętnówka białowieska). 1988. Jerzy Heintze. Motyl – (Zob. „Przyroda Polska” Nr 7, 1988).
Poria albidofusca. 1966. Stanisław Domański. Grzyb – okazy zebrane w BPN. (Zob. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” Vol. XXXV, Nr 3, 1966).
Rickia polonica. 1974. Tomasz Majewski. Grzyb pasożytujący na pajęczakach z rodzaju Macrocheles sp., zebrany z BPN.
Rickia proteini. 1986. Tomasz Majewski. Grzyb – zebrany w 1983 r. m.in. w Białowieży.
Rickia ptiliidarum. 1982. Tomasz Majewski. Owadorost – okazy zebrane w 1973 r. na drodze w oddz. 369 Puszczy Białowieskiej.
Saprosecans bialoviensis. 2001. Dariusz J. Gwiazdowicz. Roztocze (Acari, Halolaelapidae). Okazy znaleziono 11 lipca 1996 r. w odchodach żubrów w BPN. (Zob. „Biologia”, Bratislava, Vol. 56, Nr 2, 2001).
Schizocyrtillus josefinae. 2002. Dariusz J. Gwiazdowicz. Roztocze z rodziny Celaenopsidae (Acari, Antennophorina), znaleziono 8 września 1992 r. (Zob. „Acarologia” R. XLII, Nr 1, 2002).
Sejus hinangensis. 1991. Werner Hirschmann, Sławomir Kaczmarek. Roztocze – okazy znaleziono w BPN. (Zob. „Acarologie” F. 38, 1991).
Siemaszkoa ramificans. 1991. Tomasz Majewski. Grzyb – okazy zebrano w BPN.
Steneotarsonemus gibber. 1970. Zbigniew Suski. Skorupiak – znaleziony na trzcinie nad rzeką Narewką. (Zob. „Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences” Serie des sciences biologiques, Cl. II, Vol. XVIII/5, 1970).
Stenophora caudata. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Stenophora schizophylli. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Stenophora strongylosomae. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Stigmatomyces biformis. 1989. Tomasz Majewski. Grzyb – opisany na podstawie okazów znalezionych w Białowieży w 1978 r.
Stigmatomyces minilimosinae. 1990. Tomasz Majewski. Grzyb pasożytniczy.
Stylocephalus carabi. 1967. Jerzy J. Lipa. Pierwotniak. (Zob. Acta Protozoologica” Vol. V, Fasc. 8, 1967).
Tarychium distinctum. 1988. Stanisław Bałazy, Jerzy Wiśniewski, Sławomir Kaczmarek. Grzyb – opisany na podstawie okazu znalezionego w 1983 r. w Puszczy Białowieskiej na roztoczu Pergamasus sp. (Zob. „Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences” Ser. sci. biol., cl. II, Vol. 35, Nr 7-9, 1988).
Thelohania nepae. 1966. Jerzy J. Lipa. Pasożytniczy pierwotniak. (Zob. „Journal of Invertebrate Pathology” R. VIII, Nr 2, 1966).
Trentophila bialoviesensis. 1990. Teresa Mrozińska. Zielenica – okazy zebrano na korze świerka w oddz. 256. (Zob. „Nova Hedwigia” R. 50, Nr 1-2, 1990).
Trichouropoda polonica. 1988. Werner Hirschmann, Jerzy Wiśniewski. Niesporczak – okazy znaleziono pod korą świerka w rezerwacie ścisłym BPN. (Zob. „Acarologie” F. 35, 1988).
Trypanosoma wrublewskii. 1909. A. Wladimiroff, W. Yakimoff. Świdrowiec – pasożyt krwi żubrów, odkryty przez Konrada Wróblewskiego. Jego odrębność gatunkowa została potwierdzona współcześnie.
Tyromyces pseudoalbidus. 1969. M. A. Bondarcewa. Grzyb – znaleziony przez M. A. Bondarcewą i Pawła K. Michalewicza w Leśnictwie Pererowskim w dn. 3 IX 1966 r.
Usnea carpinea. 1986. Jan Bystrek. Porost – opisany na podstawie okazów znalezionych w 1951 r. w oddz. 372 i 373.
Zeophthora phalloides. 1966. Andrzej Batko. Grzyb – okazy zebrane w BPN. (Zob. „Acta Mycologica” Vol. II, 1966).

opra. Piotr Bajko

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak
Białowieża Białowieża Masiewo Pizza Lublin