Kozłowa Tropina (droga leśna)                                                                                                                                                                                      

Powalone świerki leżące na "Kozłowej Tropinie" (wiosna 2006r.)
długość 3-4km
Drogi i tryby  zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej

Trakt leśny (długości 3-4 km.)biegnący wzdłuż granicy polsko-białoruskiej (miejscami zbliża się do niej na odległość 15 metrów) przez południe polskiej części Puszczy Białowieskiej. Od wschodu jest przezdłużenie tzw. "Tryby Pacowskiej". Wydaje się , że podział Puszczy, po II wojnie światowej, między Polskę a ZSRR przyczynił się do wzrostu znaczenia tego traktu na mapie komunikacyjnej Puszczy Białowieskiej.

   Etymologia nazwy drogi wydaje się prosta do wyjaśnienia. W słownictwie mieszkańców Puszczy tropinka to nazwa używana do określenia dróżki leśnej wytyczonej przez zwierzęta, często prowadzącej do wodopoju, natomiast przymiotnik kozłowa nawiązuje to powszechnie używanej nazwy samca sarny.

   W latach 80-tych ze względu na bliskość granicy unikałem przejazdu "Kozłową Tropiną" (bywało, że straż graniczna już na drodze olemburskiej sprawdzały dokumenty i sugerowały, by się mocniej do granicy nie zbliżać - wiadomo komuna!), choć już od połowy lat 80-tych dobrze wiedziałem, że w pobliżu tej drogi rośnie kilka potężnych dębów. Pierwszy raz poznałem ten trakt leśny na początku lat 90-tych, wraz kolegami spenetrowaliśmy wtedy dość dokładnie las położony w sąsiedztwie tej drogi. Pamiętam dobrze, że znaleźliśmy wtedy 4 potężne dęby, których obwód pnia przekraczał 5 metrów. 

    Ponownie powróciłem w okolice Kozłowej Tropiny w 2005 roku. Udało mi się odnaleźć 3 dęby o obwodzie pnia ponad 5 metrów. Najładniejszym z nich, choć nie najgrubszym, jest dąb, któremu nadałem nazwę "Strażnik Kozłowej Tropiny". Pamiętałem go dobrze jeszcze z pocz. lat 90-tych. Niestety , rosnący obok niego, drugi z potężnych dębów został w międzyczasie wycięty. To co dziś z niego pozostało to sporych rozmiarów pniak. Szkoda, bo drzewo to nie ustępowało ani wymiarami, ani atrakcyjnością wyglądu, swojemu sąsiadowi.

Artykuł pióra A.Wajrak o nielegalnie wyciętych 200-letnich dębach rosnących w pobliżu "Carskiej Tropiny"

   Las w okolicy "Kozłowej Tropiny" to mieszanka dobrze zachowanych partii rożnego rodzaju siedlisk leśnych i sporych obszarów mocno przekształcanych przez działalność człowieka. Można tu spotkać: zręby zupełne, las wilgotny, bór sosny, bór świerkowy, ols, a w pobliżu przecinającego Kozłową Tropinę cieku wodnego także łeg olszowo-jesionowy. Najciekawsze partie drzewostanu od kilku last chronione są w ramach Rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej.

     W 2003 w okolicy "Kozłowej Tropiny" zostały bez zgody Ministerstwa Środowiska wycięte nielegalnie ok.200-letnie dęby. Wycinki tej dokonano bezprawnie pod pretekstem poszerzania pasa granicznego. Warto jeszcze dodać, że 2003 roku już od wielu lat obowiązywało moratorium na wycinkę ponad 100-letnich drzew na terenie całej Puszczy Białowieskiej, a poza tym wycięte dęby znajdowały się na obszarze nowo utworzonego rezerwatu. O całej sprawie było głośno nie tylko w prasie, ale także w radiu i telewizji, i znalazła ona swój epilog w sądzie.(oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 


 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda