Jaroszewicz Bogdan, dr inż.


Pan dr Bogdan Jaroszewicz
- obecnie Kierownik Stacji Geobotaniczej UW, od lat mieszka i pracuje w Białowieży

Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego.

   Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem).

    Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej.Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej.

   Otrzymał Nagrodę Ministra Środowiska "Za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów", za pracę: "Katalog fauny Puszczy Białowieskiej". (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 


LINKI:

Oficjalna strona Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda