Jędrzejewska Bogumiła, prof. dr hab.Pani prof.Bogumiła Jędrzejewska wybitny ekolog zwierząt i lasu,
od lat mieszka w Białowieży

Profesor nauk biologicznych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody. Pracuje w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży . Absolwentka SGGW, Wydziału Leśnego.

   Prócz licznych prac naukowych z zakresu swojej specjalności Bogumila Jędrzejewska zajmuje się także popularyzacją zagadnień kulturowych związanych z Puszczą Białowieską, szczególnie interesuje się i uczestniczy w pracach archeologicznych.

    W połowie lat 90. wspierała kampanię dla powiększenia parku narodowego występując w roli eksperta m.in. na konferencji prasowej zwołanej dzień przed przywiezieniem do Warszawy Pnia z Puszczy w 1994 r. Oboje z mężem Włodzimierzem Jędrzejewskim (także profesorem pracującym w ZBS w Białowieży) zostali uhonorowani przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot tytułem "Dobrodzieja przyrody".

   Współpracowała przy wydaniu kilku książek poświęconych historycznym aspektom gospodarowania w Puszczy Białowieskiej. 

 

 

 

 

LINKI:

Publikacje Pani profesor Bogumiły Jędrzejewskiej

Strona internetowa Zakładu  Badania Ssaków w Białowieży

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda