Wojciechówka (Białowieża)Główna ulica przecinająca Wojciechówkę
z północy na południe (2009r.)
założona  lata 20-te XXw.
Dzielnice Białowieży

Osiedle robotnicze we wschodniej części Polany Białowieskiej , założone w latach dwudziestych XX wieku. Wcześniej istniała tu wieś Krysztapowo, która została spalona w 1710 roku. Później były tu mało urodzajne grunta orne, przydzielone białowieżanom jako poletka dodatkowe – stąd uroczysko nosiło nazwę Naddatki. Po zakończeniu działań I wojny światowej, napływowi robotnicy leśni wykupywali od białowieżan działki w tym miejscu i stawiali na nich baraki z odpadów tartacznych.

   Miejscowa ludność bardzo szybko nadała nowemu osiedlu nazwę Złodziejówka, a to z racji dokonywania przez jego mieszkańców licznych kradzieży na pobliskich polach uprawnych. Funkcjonują dwie wersje powstania nowej nazwy osiedla – Wojciechówka. Jedna z nich mówi, że ks. Józef Dowgwiłło, proboszcz erygowanej 15 września 1926 roku w Białowieży parafii rzymskokatolickiej, nadał tę nazwę na cześć prezydenta RP, Stanisława Wojciechowskiego, zmuszonego do ustąpienia po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego. Druga wersja twierdzi, że Złodziejówkę przemianowano na Wojciechówkę na cześć jedynego mieszkańca, który nie kradł – miał on na imię Wojciech.

    Dzisiaj w Wojciechówce mieści się siedziba Nadleśnictwa Białowieża; kompleks jego budynków wzniesiono w latach 20-tych ub. wieku. W początkach bieżącego stulecia, przez krótki okres funkcjonowała tutaj stacja benzynowa. Obecnie przez osiedle prowadzi linia autobusowa; przystanek ulokowany został opodal siedziby nadleśnictwa. Nazwę Wojciechówka nosi także ulica, która biegnie z północy na południe, tj. od Drogi Browskiej do ul. Leśnej na osiedlu Centura. W latach 90-tych w pobliżu Wojciechówki ustawiono maszt telefonii komórkowej. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda