Białowieżanin (pismo, Białowieża)


"Białowieżanin" ukazywał sie w latach 1996-98

Pismo ukazujące się w Białowieży w latach 1996-1998. Początkowo określało się jako „Pismo Samorządowe”, następnie (od nru 1/1996) – „Prywatne Pismo Dwutygodniowe”. Ostatni numer (1/22), z datą 25 maja 1998 roku, ukazał się już jako „Prywatne Pismo”. Redaktorem naczelnym pisma był Andrzej Antczak.

   Wydawcą „samorządowych” numerów pisma byli: Białowieski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Białowieży (na zlecenie Rady Gminy Białowieża). Po przekształceniu się pisma w „prywatne” wydawcą został Fotoskład Komputerowy Andrzej Antczak. Pismo powielano z pomocą Nadleśnictwa Białowieża. Ukazywało się ono w zmiennym nakładzie - od 100 do 600 egzemplarzy.

    Z pismem współpracowali: Piotr Bajko, Andrzej Gawryluk, Ludmiła Kanecka, Amelia Kawecka, Serafin Korczak-Michalewski, Nona Kurianowicz, Elżbieta Laprus, Anna Lewartowska, Halina Lewczuk, Lech Nowacki, Zbigniew Niechoda, Wojciech Niedzielski, Edyta Ptaszyńska, Anna Skiepko, Bazyli Skiepko, Sergiusz Tarasiewicz. (oprac. Piotr Bajko)

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda