Jarocki, Feliks Paweł (1790 – 1865) 
Feliks Paweł  Jarocki (1790-1865)

Profesor zoologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się taksonomią, stworzył duży zbiór eksponatów.

  W Puszczy Białowieskiej brał udział w polowaniu na dwa żubry przeznaczone jako eksponaty dla Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. rozprawki „O Puszczy Białowieskiej i o celniejszych w niej zwierzętach” z 1830 roku drukowanej w Dzienniku Powszechnym Krajowym. W opisie znajdujemy sporo informacji nie tylko o polowaniu ale i o Białowieży na początku XIX wieku. Artykuł ten wywołał małą polemikę z udziałem barona Brinckena (Naczelnego Nadleśnego Lasów Rządowych Królestwa Polskiego) i Eugeniusza De Ronke (powiatowego leśniczego prużańskiego, patrioty, organizatora działań powstańczych).(oprac. Janusz Korbel)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda