Jędrzejewski Włodzimierz , prof. dr hab.


Pan prof. Włodzimierz Jędrzejewski - autor wielu znaczących pozycji książkowych z zakresu biologii i nauk leśnych, od lat mieszka w Białowieży

Profesor doktor habilitowany z zakresu biologii i nauk leśnych. Biolog polski (ur. 1961) zajmujący się problemami ekologii w odniesieniu głównie do dużych drapieżników i zajmowanych przez nich ekosystemów.

  Obecnie zastępca dyrektora Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Specjalności: ekologia, ewolucjonizm, embriologia. Zajmował się badaniami ekosystemu Puszczy Białowieskiej (ze szczególnym uwzględnieniem wilków).

   Autor (wraz z żoną Bogumiłą Jędrzejewską - także profesorem ZSB w Białowieży) wielu znaczących pozycji książkowych. Uznany autorytet w zakresie ekologii (rozprawa doktorska Presja drapieżników na gryzonie leśne w warunkach lasów Białowieskiego Parku Narodowego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Leśny, 1991, rozprawa habilitacyjna Rola drapieżnictwa i zasobów pokarmowych w kształtowaniu dynamiki liczebności gryzoni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Leśny, 1997, profesor belwederski od 2003 roku. (źródło: Wikipedia.pl)

 


 

 


LINKI:

Publiakcje Pana profesora Włodzimierza Jędrzejewskiego

Strona internetowa Zakładu  Badania Ssaków w Białowieży

 

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda