Leśnicy z Puszczy Białowieskiej zamordowani w 1940 roku w radzieckich obozach jenieckich 

 
Roman Barancewicz (1890-1940)

BARANCEWICZ Roman (1890-1940)

Ur. 1 marca 1890 roku w Nowogródku na Białorusi. Pieczętował się herbem Junosza. Inżynier leśnik. 28 sierpnia 1928 roku w Warszawie zwarł związek małżeński z Wandą Moździeską. Z tego związku urodziła się córka (podobno żyje gdzieś w Polsce). W latach 30-tych pracował jako kierownik Tartaku Państwowego w Grudkach. Był ułomny, chodził o kulach. Zainicjował w 1934 roku spływu kajaków do morza, zorganizowany przez miejscowe koła Przysposobienia Wojskowego Leśników. Sam kierował kołem PWL przy tartaku w Grudkach. Roman Barancewicz został zamordowany w 1940 roku. Jego nazwisko znajduje się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Żona R. Barancewicza została zesłana na Sybir.

 

 


 

DANKIEWICZ Wacław Jan (1898-1940)

Urodził się 27 stycznia 1898 roku w Warszawie. Syn Zygmunta i Bronisławy z d. Prąga. Podporucznik rezerwy. Inżynier leśnik, absolwent SGGW w Warszawie. Od 1926 roku nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnowskiego, później nadleśniczy Nadleśnictwa Narewkowskiego, ostatnio inspektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie. Zamordowany w 1940 roku. Pochowany na cmentarzu w Charkowie.


 

DANOWSKI Antoni Andrzej (1902-1940)

Ur. 5 (wg niektórych źródeł – 14) lutego 1902 roku w Suwałkach. Syn Aleksandra i Antoniny z d. Surdakowska. Początkowo pracował jako leśniczy pod Druskiennikami (pow. grodzieński). Od 1933 roku leśniczy w Nadleśnictwie Leśna (DLP w Białowieży). Podporucznik rezerwy. 3 baon saperów. Żołnierz września 1939 roku. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Zamordowany w Starobielsku.


 

Roman Dynowski (1898-1940)

DYNOWSKI Roman (1898-1940)

Urodził się w 1898 roku. Od maja 1930 roku leśniczy leśnictwa Skupowo (Nadleśnictwo Narewkowskie), następnie leśnictwa Topiło (Nadleśnictwo Biała). W 1933 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Na trzy miesiące przed wybuchem wojny objął stanowisko kierownika składnicy w Augustowie. Po wybuchu wojny wysłał córkę i syna do swoich rodziców w Kiwercach na Wołyniu. Sam został zmobilizowany. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Syn Romana Dynowskiego – dr Janusz Dynowski był w latach 1974-1995wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i twórcą uczelnianego muzeum zoologicznego.

 

 

 

 

 

 


 

KUCHARSKI Józef (1894-1940)

Ur. 4 lipca 1894 roku w Warszawie. Syn Wincentego i Anny z d. Trzcińska. Kapitan rezerwy. Od 1937 roku pracował w Biurze Użytków Ubocznych i Gospodarki Nieleśnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Zamordowany w 1940 roku. Pochowany na cmentarzu w Katyniu.


 

Zygmunt Sergiusz Kwarciński

KWARCIŃSKI Zygmunt Sergiusz (1904-1940)

Ur. 22 lutego 1904 roku w Świniarach (gm. Łoniów, pow. sandomierski). Syn Stefana i Heleny z d. Smagłowska. W 1922 roku ukończył Szkołę Realną Prospera Jarzyńskiego (obecnie LO im Tytusa Chałubińskiego) w Radomiu. Odbył studia na Wydziale Leśnictwa SGGW w Warszawie, dyplom inżyniera leśnictwa otrzymał w 1927 roku. W okresie od 14 lipca 1927 do 20 września 1928 roku pełnił służbę w Wojsku Polskim jako podporucznik w korpusie oficerów piechoty. Odbył kurs w Baonie Podchorążych Rezerwy. W 1938 roku został przydzielony do 72 pułku piechoty. Pracę zawodową rozpoczął jako praktykant w dworze Łysakowskich w Jedlni. Następnie pracował w Nadleśnictwie Zawadówka, w 1935 roku kierował Tartakiem Państwowym w Kiwercach, później pracował w Nadleśnictwie w Łucku. Przed wybuchem wojny został zatrudniony jako inspektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Żołnierz września 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany w 1940 roku w Starobielsku. Pochowany na cmentarzu w Charkowie. W dniu 10 listopada 2007 roku wraz z innymi ofiarami awansowany pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do stopnia kapitana.

 


NOWICKI Franciszek (1895-1940)

Ur. 2 października 1895 roku w Salinie (pow. bydgoski). Syn Michała i Katarzyny z d. Wiland. Uczestnik I wojny światowej. Inżynier leśnik, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1923). Podporucznik rezerwy, mianowany 1 lipca 1925 roku. Po odbyciu ćwiczeń w 3 pułku łączności przydzielony do pułku radiotelegrafistów. Zawarł związek małżeński z Józefą Kowalkowską, pochodzącą z Sierpca. Mieli dwóch synów – Jerzego i Wiktora. Pracował początkowo jako kierownik Nadleśnictwa Gniewkowo. W połowie lat 20-tych podjął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży na stanowisku sekretarza kancelarii, później został awansowany na adiunkta kancelaryjnego. Mieszkał w Domu Marszałkowskim (nr 2) na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. W 1938 roku wyjechał z żoną do Płocka. Żołnierz września 1939 roku. Zamordowany w 1940 roku. Odnotowany w księdze cmentarnej Katynia.


 

Jerzy Roman Nowicki

NOWICKI Jerzy Roman (1908-1940)

Ur. 2 grudnia 1908 roku w Opocznie. Syn Franciszka i Józefy. Ukończył gimnazjum w Prużanie, a później Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1931). Po ukończeniu szkoły wojskowej razem z ojcem pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. W maju 1938 roku został mianowany podreferendarzem w Oddziale Osobowym. Mieszkał w Domu Marszałkowskim (nr 2) na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Był utalentowany muzycznie, zajmował się też sportem. W 1936 roku wystąpił w Białowieży z koncertem skrzypcowym na wieczornicy z okazji Dnia Lasu. W tym samym roku startował z powodzeniem w zawodach pływackich na rzece Narewce. W 1936 roku zawarł związek małżeński z Walerią Pieślak, mieszkanką Białowieży. W 1937 roku urodziła się im córka Danuta Maria. Z początkiem 1938 roku Jerzy Nowicki został mianowany porucznikiem, z przydziałem do 25 pułku ułanów. W 1939 roku otrzymał powołanie do wojska. Jako oficer dostał się do obozu Kozielsk i zginął w 1940 roku Katyniu.

 

 


PIÓRO Konstanty (1909-1940)

Ur. 11 grudnia 1909 roku w Długim Lesie (pow. kowelski). Syn Bronisława i Aleksandry z d. Repis. Inżynier leśnictwa, absolwent SGGW w Warszawie (1937). Pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Mieszkał w Białowieży. Podporucznik rezerwy, z przydziałem do 50 pułku piechoty. Żołnierz września 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej i został w 1940 roku zamordowany w Katyniu.


 

PODHAJSKI Bogdan (1901-1940)

Ur. 14 listopada 1901 roku w Kmieciancach (Nowogródzkie). Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1927). W 1928 roku rozpoczął pracę jako leśniczy w Nadleśnictwie Nowogródzkim. Na początku lat 30-tych został nadleśniczym Nadleśnictwa Nikor. W 1938 roku wymieniany jest jako inspektor lasów w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu.


 

WIELEBIŃSKI Władysław (1908-1940)

Urodził się 28 listopada 1908 roku w Essen (Niemcy). Syn Stanisława i Antoniny z d. Adamkiewicz. Podporucznik rezerwy, z przydziałem do 55 (lub 60) pułku piechoty. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Pracownik Biura Finansowego Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu.

(Opracował: Piotr Bajko)


Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda