Jan Kazimierz (1609-1672)


Jan Kazimierz - odwiedził Puszcze Bialowieską dwukrotnie

Król Polski w latach 1648-1668, tytularny król Szwecji do 1660 roku. Pochodził z dynastii Wazów (syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki).

  Dwukrotnie polował w Puszczy Białowieskiej – we wrześniu 1650 i w 1657 roku.

  Albrycht Stanisław Radziwiłł o polowaniu króla we wrześniu 1650 roku pisał w swych pamiętnikach, wydanych w przekładzie polskim przez Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w 1839 roku (T.II, str.424-425):

  „Dnia pierwszego, król z Warszawy na łowy do Białowieży wyjechał, w drodze i od Koniuszego, w. ks. lit. wnuka mojego Bogusława Radziwiłła i od podkanclerzego litewskiegałowieżyo hojnie był traktowany. Gdy przybył do Białowieży, ja też przybyłem do króla, bo tylko dwanaście mil było od mojego Kobrynia. Miałem audyencyą, na której mowa była o pieczęci w. kor. (...). Ja powróciłem do domu, a król łowami się bawił, na których straszną moc bawołów, łosiów i jeleni zabito. Potem powracając przez Bielsk, starostwo starosty łomżyńskiego, długo tam był traktowany i 26go t.m. do Warszawy powrócił”.

  O polowaniu króla w 1650 roku znajdujemy także informacje: w trzecim tomie „Starożytnej Polski pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisanej” Michała Balińskiego i Mateusza Lipińskiego (Warszawa 1846, str. 778), w drugim tomie „Opisania lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym” Aleksandra Połujańskiego (Warszawa 1854, str. 199), w „Geografii historycznej ziem dawnej Polski” (Kraków 1900, str. 311).

  O polowaniu Jana Kazimierza w 1657 roku wspominają: anonimowy autor w „Echach Leśnych” (Nr 16/1933), Bronisław Majewski w „Przewodniku turystyki motorowej po województwie białostockim” (Białystok 1967, str. 74), Arkady Brzezicki w „Łowcu Polskim” (Nr 23-24/1971), Mieczysław Mazaraki w „Łowiectwie w Polsce” (Kraków 1993, str. 61).

  Król Jan Kazimierz pozostawił swój ślad także w dziedzinie gospodarczej Puszczy Białowieskiej. W dniu 17 sierpnia 1650 roku potwierdził przywilej wydany Tomaszowi Wydrze 12 listopada 1640 roku przez króla Władysława IV na zbudowanie rudni i młyna na rzece Narewka. Z kolei w 1665 roku król dał J. Sobolewskiemu w dzierżawę 10 włok gruntów we wsi Jamnej „z młynem pustym na rzece Lsnie na grobli Połoniczna (...) i z toniami niewodnymi do tegoż młyna należącymi z wolnym łowieniem ryb”. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda