Wołkowycki Jerzy (1923-2013)

"Biełaja wjaź" (Białe wiązanie)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak