Pałac carski (Białowieża)

Pałac carski – widok od strony południowo-zachodniej. 1894 r.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda