Pałac carski (Białowieża)

Pałac – fragment przy dużej wieży (od płd.). Wydawca – Stobniewski.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda