Waszkiewicz Wiktor mgr (1926-1997)

Wiktor Waszkiewicz w chwili wręczania mu nagrody przez dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży - Tadeusza Mokrzyckiego. W głębi, po lewej stronie siedzą nauczyciele: Zdzisław Nowak i Ryszard Chęciński.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak