Bajko Konstanty, ks. (1909-1984)

Powitanie wracającego z łagrów ks. Konstantego Bajko przez jego córkę Zoję na stacji w Terespolu (1956r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak