Knothe Herman, inż. (1879-1961)

Herman Knothe (drugi od lewej)towarzyszył prezydentowi I. Mościckiemu podczas jesiennego polowania na jelenie. (Lata 30-te).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda