Młyn z końca XIX w. (Białowieża)

Wystawa trofeów łowieckich, urządzona w lipcu 1970 roku w d. młynie (Zdjęcie Leszek Krzysztof Sawicki)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda