Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

(2008r.) zdjęcie: Tomasz Niechoda
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak