Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Edward Szemioth – dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży w latach 1923-1924.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak