Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Wywóz drewna z Puszczy kolejką leśną. Lata 30-te. (Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Buszko)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak