Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Kurs walki chemicznej ze szkodnikami leśnymi. Uczestnicy kursu podczas praktycznej nauki opryskiwania uprawy leśnej w Puszczy Białowieskiej. Druga połowa lat 30-tych. (Zdjęcie ze zbiorów Piotra Myszkiewicza)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak