Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Administracja Nadleśnictwa Białowieża (DLP w Białowieży). 1935 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak