Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Bursa szkolna na terenie Parku Dyrekcyjnego w Białowieży. Budynek nieistniejący, obecnie na tym miejscu wznosi się internat Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak