Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Zabawa dożynkowa przed siedzibą Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. 1938 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak