Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Służba łowiecka Puszczy Białowieskiej. Pierwsza połowa lat 30-tych. (Zdjęcie ze zbiorów Marii Nowackiej)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak