Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży

Karol Nejman – ostatni dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży na wycieczce niedzielnej do Puszczy. Obok syn Jacek oraz Teresa i Zosia – córki Jana Jerzego Karpińskiego, dyrektora Parku Narodowego w Białowieży. (Zdjęcie ze zbiorów prof. Zofii Pokackiej)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak