Charczun Stefan (1874-1953)

Stefan Charczun siedzi drugi z lewej w środkowym rzędzie. W tym samym rzędzie pierwszy z prawej - leśniczy Roman Dynowski. (Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Brosza).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda