Wielka Kletna (uroczysko)

(2007r.) zdjęcie: Tomasz Niechoda
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak