Krukowski Stefan (1940-1977)

Dyrektor Stefan Krukowski (pierwszy z prawej) oprowadza po Parku dra Kurta Waldheima - Sekretarza Generalnego ONZ i jego żonę Elizabeth. 11 lipca 1977 r.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda