Waszkiewicz Jakub (1861-1938)

Tablica informacyjna na nagrobku Jakuba Waszkiewicza. (Zdjęcie: Ewa Zwierzyńska)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak