Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Nowy budynek Zakładu (czerwiec2002).Na pierwszym planie prof.Jan Wójcik, ówczesny dyrektor Zakładu.Z lewej widoczny stary budynek
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak