Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Budowa nowego budynku (sierpień 2000r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda