Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Widok na budynek ZBS PAN od strony południowej w roku 1971
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak