Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Prof. Dehnel(w środku z prawej)i prof.Pucek (w środku z lewej)przy budowie punktu pomiarów metrologicznych na wieży pałacowej
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak