Wołkowycki Jerzy (1923-2013)

Jerzy Wołkowycki (drugi od lewej) z kolegami - literatami: Dymitrem Szatyłowiczem, Bazylim Pietruczukiem i Wiktorem Szwedem. (Zdjęcie: Mirosława Łuksza).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda