Puchalski Włodzimierz (1908-1979)

Ekipa W. Puchalskiego podczas realizacji zdjęć do filmu pt. "Zima w Puszczy Białowieskiej" (1947).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda