Lubiński Józef

Młody Józef Lubiński, z ojcem – także Józefem. (Archiwum Władysława Lubińskiego).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda