Lubiński Józef

Białowieski zespół teatralny. Lata 30-te. Siedzi pierwszy od prawej Bolesław Pągowski, trzecia – Rozalia Łaźna. Stoją od prawej: szósty – nauczyciel Ropelewski, siódmy – Józef Lubiński; trzeci od lewej – Piotr Łaźny. (Archiwum Tadeusza Łaźnego).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak