Waldheim Kurt (1918-2007), dr

Dr Kurt Waldheim (drugi od lewej) po zwiedzeniu białowieskiego muzeum. Pierwszy od lewej - jego przewodnik, dr inż. Czesław Okołów. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda