Waldheim Kurt (1918-2007), dr

Dr Kurt Waldheim w Parku Pałacowym w Białowieży. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda