Wiskule (Вискули)

Prezydenci Rosji – Borys Jelcyn i Ukrainy – Leonid Krawczuk oraz przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi (wówczas nie istniał jeszcze urząd prezydenta) Stanisław Szuszkiewicz podpisali w Wiskulach „Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)” i ogłosili, że ZSRR przestał istnieć (grudzień 1991r.).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak