Richter Jan Adolf (1908-1945)

5. Jan Richter z kolegami (pierwszy z góry).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak