Richter Jan Adolf (1908-1945)

Obraz przedstawiający jelenia-rogacza, namalowany przez Jana Richtera w 1933 r.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda