Richter Jan Adolf (1908-1945)

Podpis Jasna Richtera na odwrotnej stronie obrazu „Jeleń-rogacz”.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak