Wysmułek Barbara Ewa (1931-2023)

Barbara Ewa Wysmułek w siedzibie Koła Przewodników PTTK w Białowieży w 1974 roku. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda