Skalski Jan, ksiądz prawosławny

Ks. prot. Jan Skalski pośród członków chóru cerkiewnego w Białowieży. Około 1927 roku.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda