Filipczuk Anatol (1938-2021)

Anatol Filipczuk w pochodzie 1-Majowym w Hajnówce - w pierwszym rzędzie, pierwszy z prawej. Lata 60. XX wieku. Ze zbiorów Swietłany Bogdańskiej.
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda