Wielka Sosna (Сосна Великан)

zdjęcie pochodzi ze strony (http://brestobl.com/)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak