Lipa przy Drodze Objazdowej (Białowieski Park Narodowy)

Pień drzewa (lata 70-te) zdjęcia: J.M.Hereźniak "Zielone grądy i czarne bory Białowieży"
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda